Objektif

  • Memantapkan Pusat Keusahawanan di setiap IPT
  • Menyediakan pendidikan dan program keusahawanan yang terancang dan holistik
  • Memantapkan program pembangunan dan pengukuhan keusahawanan
  • Mengukuhkan kompetensi tenaga pengajar dan pembimbing keusahawanan IPT
  • Menyediakan persekitaran dan ekosistem yang konduksif bagi pembangunan keusahawanan
  • Meningkatkan keberkesanan pelaksanaan pendidikan dan pembangunan keusahawanan IPT

Print Email